ARKÆOASTRONOMI

Katalog over danske kultanlæg

© Rud Kjems


FORORD

Det følgende er en opgørelse over danske oldtidsminder, som for de flestes vedkommende stadig kan beses rundt om i Danmark. Som det fremgår af overskriften, har jeg kun medtaget anlæg, der muligvis har tjent kultiske formål. Bortset fra skibssætninger er der stort set ikke medtaget gravanlæg, selvom disse uden tvivl også har dannet ramme om kultiske aktiviteter. Jeg ville gerne have medtaget dysser og jættestuer, da begge grupper er interessante med relation til arkæoastronomi, men dels ville kataloget blive alt for omfattende og dels er det let at finde oplysninger om dysser og jættestuer andetsteds.

De "kultiske anlæg" er en meget problematisk fundgruppe, som ofte tager karakter af en skraldespand, hvor arkæologerne - egentlig meget forståeligt - parkerer de fund, der falder udenfor de sædvanlige kategorier. Udover at det kan være problematisk at bestemme disse anlægs funktion, så er de fleste af dem også meget svære eller umulige at datere. Arkæologerne herhjemme har kun yderst sjældent i studiet af disse gådefulde anlæg inddraget hypotesen om, at nogle af dem kunne være orienteret efter himmellegemerne, og ikke meget tyder på, at det vil ændre sig fremover. Arkæolger i andre lande - bl.a. Storbrittanien og USA - har vist større interesse for også at vende blikket opad, - mod himmelhvælvingen!

I omtalen af de enkelte anlæg er der af og til henvisninger til bøger og artikler, hvori anlægget er beskrevet. Der foregår løbende en indsats for at opsnuse yderligere supplerende litteratur. Det kan være svært at finde frem til anlæggene, men der findes i mange tilfælde et godt hjælpemiddel: "Vore oldtidsminder, arkæologiske kort - blad 1-68", som i sin tid blev udgivet af Geodætisk Institut og Nationalmuseet. Kortene er desværre ikke i handelen længere, men de kan lånes på folkebiblioteket. Når der i materialet står DF og et nr., så er det disse kort, der henvises til. Brug dem!

Hvis du kender et kultisk anlæg, som ikke er med her i kataloget, så send venligst en e-mail! rudkjems@hotmail.com


OLDTIDSANLÆGGENE FORDELT PÅ AMTER

RIBE AMT

SØNDERJYLLANDS AMT

RINGKØBING AMT

VEJLE AMT

VIBORG AMT

ÅRHUS AMT

NORDJYLLANDS AMT

FYNS AMT

VESTSJÆLLANDS AMT

FREDERIKSBORG AMT

ROSKILDE AMT

STORSTRØMS AMT

BORNHOLMS AMT

OLDTIDSANLÆGGENE FORDELT PÅ TYPER