ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


RINGKØBING AMT

42: Stenkreds i Torsted sogn. Stenkredsen, som har en diameter på 16 m, ligger et par km sydøst for Torsted K. (DF: 21/33)

43: Stenrække-stenkreds i Stenholt Skov. Ikke langt fra Klosterlund museum ligger en stenkreds forbundet med en (måske to) stenrække. Anlægget er markeret på folder, der fås på museet.

44: Skibssætning-høj i Stenholt Skov. Skibssætningen ligger lidt nord for Klosterlund-museet.

131: Stenrække-gravhøj i Ølstrup (Skovbrynet). Tæt sydvest for gravhøj (SB 19) fremkom ved plantagerydning rester af en stenrække. Der fandtes to bevarede ca. 1 m høje monolitter og to standspor på en strækning af 10 m. Stenrækken er orienteret VNV-ØSØ. Flere sten og standspor kan være bevaret. En nærmere undersøgelse vil kunne finde sted i forbindelse med yderligere rydning af bevoksning. (Palle Eriksen i "Arkæologiske udgravninger" 1988)