ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


VESTSJÆLLANDS AMT

74: Stenkredse - koncentriske ved Birkendegård. Ligger ved Birkendegård, 8 km øst for Kalundborg. Der er tale om tre koncentriske kredse, men ingen sten er tilbage, kun sporene af dem. Kredsene ligger omkring en kæmpestor høj eller rund bakke. Diameteren på den yderste kreds er ca. 320 m. Anlægget er kun nødtørftigt undersøgt. (Ramskou, Thorkild: "Et dansk Stonehenge?" (i Nationalmuseets arbejdsmark 1971), Kristiansen, K.: "Et Stonehenge på Sjælland" (i bogen Det ukendte Danmark, 57 mærkelige og mystiske steder øst for Storebælt)). Læs artiklerne Et dansk Stonehenge?, Mere om Birkendegårdkredsene samt Mere om Birkendegård.

75: Stenkredse ved Fårevejle. Godt et par km. sydvest for Fårevejle ligger Vejrhøj. Ikke langt herfra, ved Skamlebæk Radiostation, blev i slutningen af 1960'erne udgravet et anlæg fra yngre bronzealder. Det blev tolket som et kultsted: Tre stenkredse og tusindvis af potteskår, en mængde flintredskaber og nogle helleristningssten med skåltegn. Mon anlægget er bevaret? Der skal eksistere endnu en stenkreds et sted i sognet. (En af de besøgende på hjemmesiden, Torben Gregersen, har venligst meddelt følgende: "Anlægget derovre eksisterer stadig, det var min far og resten af familien, der gravede det ud, i samarbejde med Nationalmuseet og lokalmuseet i Nykøbing. Da jeg var der sidst - for to år siden -var det godt overgroet, men stenene står der stadig og stolperne, der skal markere det hus fra bronzealderen, som Jørgen Jensen (tror jeg nok det var) gravede ud lidt senere. Da vi gravede i røsen, som vi kaldte den, fandt vi en sten med skåltegn, og som du skriver en enorm masse potteskår, flintredskaber og afslag i tonsvis. Hvad anlægget egentlig har været brugt til, kan jo kun stå hen i det uvisse! En sjov historie: jeg kan stadig huske forargelsen, da der blev sat en kasse med et par hundrede kilo afslag op på Nykøbing museum, som folk bare kunne tage af - helt gratis! Der var virkelig tonsvis af flintaffald,og så de her tre stenkredse,det var et mærkeligt anlæg.")

76: Stenkreds i Bregningen sogn. Der findes en stenkreds i Vesterlyngen. Kredsens diameter er 6 m. (DF: NV-Sjælland/20)

77: Stenkredse stensætning i Raklev sogn. Ved Nostrup ses en afdækket høj fra yngre bronzealder med fire koncentriske stenkredse, der omslutter en aflang stensætning. Anlægget blev udgravet af Nationalmuseet i 1930 og herved fandt man mellem stenkredsene og stensætningen ialt 10 gravurner. (DF: NV-Sjælland/14)

78: Stenkredse i Buerup sogn. På den fredede bakketop Ørnebjerg findes tre koncentriske stenkredse af ret små sten. Den yderste kreds er dannet af 50 sten og har en diameter på 10m. (DF: NV-Sjælland/143)

79: Stenkredse i Udby sogn. Ved sydstranden nær Bognæs ses et ejendommeligt mindesmærke, Kongekredsen, som består af tre nærliggende stenkredse af forskellig størrelse. Der er muligvis tale om et anlæg fra jernalderen. Stenkredsenes diametre er henholdsvis 5, 6 og 7 m.(DF: NV-Sjælland/81)

80: Stenkredse ved Rørby. Ved Overdrevsbakken nær Værslev lidt nord for Rørby blev i 1969 undersøgt et særpræget anlæg. Omkring en naturlig bakke på hvis top, der var en stenkiste fra yngre stenalder, fandtes rester af tre koncentriske stenkredse. Den inderste havde en diameter på 320 m, den yderste på 1 km. Gruber, bålrester og lerkarskår ved stenene daterer anlægget til overgangen yngre bronzealder/ældre jernalder. Der er sandsynligvis tale om et kultsted. Anlægget blev sikkert ødelagt ved udgravningen? Selvom oplysningerne er modstridende, så tyder meget på, at dette anlæg er identisk med monumentet ved Birkendegård (nr. 74).