ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


BORNHOLMS AMT

107: Skibssætning i Troldeskoven. Få meter inde i Troldeskoven ligger en skibssætning, der ikke er udgravet, men som antagelig stammer fra yngre jernalder. I tidens løb er der fjernet mange bautasten fra skoven, og i dag er der kun fire tilbage.

108: Skibssætninger-stendiger ved Vester Marie. Øst for Vester Marie, ved Galgebakken, findes fem skibssætninger. De dækker, som de runde røser, over urner fra slutningen af bronzealderen. Skibssætningerne og ialt 85 røser kan ses på et skovklædt areal øst for kirken sammen med tre lave stendiger, antagelig digevoldinger. (DF: 66/64, 65, 66 og 67)

109: Stenrækker-stenkredse-skibssætning ved Stammershalle. Ved Stammershalle, et fredet areal mellem Gudhjem og Allinge, findes nogle interessante brandpletgrave fra jernalderen. Her er der mulighed for at se, hvordan man har markeret gravlægningerne på gravpladsen således, at der ikke skete indgravninger i allerede anlagte begravelser. Man har lagt en svær sten over brandpletten, undertiden en mindre bautasten, og i to tilfælde tilmed omgivet disse med stenkredse af glatte strandsten. Èn af disse grave har endvidere stjerneformede stenrækker udgående fra stenkredsen. På det samme areal ligger en skibssætning.

110: Rektangulære stenlægninger ved Salene. Ved Salene vest for Gudhjem findes nogle ejendommelige rektangulære stenlægninger helt ude på strandens rullestenslag. Her ses også røser med en kraterlignende fordybning i midten.

111: Stenkreds-bautasten ved Frennegård. Ved Frennegård syd for Svaneke findes to granitkuller med skålformede helleristninger. Om den sydlige er der en stenring, og her ses tillige en tresidet bautasten. (DF: 66/166)

112: Stenkreds i Øster Marie sogn. Stenkredsen Maglegrav ligger ved Maglegård. Fordybningen indeni og volden udenom skyldes nyere gravninger.(DF: 66/108)

113: Stenkreds-bautasten i Povlsker sogn. I Povlsker skov findes to stenkredse, som begge omgiver hver sin bautasten. Bautastenen i den nordligst liggende stenkreds (115) bærer navnet Kraagesten, mens den lidt sydligere liggende stenkreds' (121) bautasten har navnet Kregsten. (DF: 66/115 og 121)

114: Stenrække i Pedersker sogn. Ved Degnegård ses fire bautasten, hvoraf de tre står i række.

115:Stenkreds-bautasten ved Hjortebakken. Fra Rønnevej drejes der i vejsvinget ved Skovgård ad en lille skovvej mod syd. Ca. 200 m inde ad skovvejen viser et skilt ind til en lille samling bautasten. Her ses også en såkaldt "domarring" med 9 sten. (Foto: © Stig Selmer Steenbjerg)

116: Stenlægninger-røser-bautasten ved Allinge. Syd for Allinge, lidt nord for Sandkås Hotel, findes på et fredet areal en stor røse, hvorpå ligger en bautasten, og her ses endvidere flere mindre røser og stenlægninger. (DF:66/13)

117: Kæmperøse ved Olsker. Omkring fire km sydøst for Olsker, i Rutsker Plantage) ses en stor røse, Stenrøret, bestående af mindre sten dynget op om en stor stenblok. (DF: 66/22/Kristiansen; Kristian: "Stenrøret i Rutsker Plantage" (i bogen Det ukendte Danmark, 57 mærkelige og mystiske steder øst for Storebælt))

118: Bautastensamling ved Blommelyng. Lidt vest for skoven Blommelyng står 10 bautasten fordelt på to grupper. (DF: 66/54)

119: Bautastensamling i Almindingen. I det vestlige hjørne af Almindingen findes 17 bautasten og mange røser. (DF: 66/61)

120: Bautastensamling ved Østermarie. Et par km syd for Østermarie ligger bautastensamlingen Louiselund med 50 bautasten omgivet af et stengærde. (DF: 66/111)

121: Røser med pilte i Pedersker Skov. I Pedersker Skov findes tre røser, kaldet Varperne, der er udstyret med hver sin pilt. Mellem to af røserne går et dybt vejspor. (DF: 66/112)

122: Pilt i Pedersker Skov. I Pedersker Skov ses Klokkepilten, en lille pyramideformet stenhob. Den og de øvrige pilte har måske fungeret som vejvisere. Piltene kan i øvrigt ikke med sikkerhed henføres til oldtiden. (DF: 66/113)

123: Stenkreds i Povlsker Skov. (DF: 66/114)

124: Pilte i Povlsker Skov. I Povlsker Skov findes fire pilte: Lillemikkel (122), 1 m høj, Tornepilten (123) er anbragt på en røse, Stevepilten (124) står på østsiden af en røse og Døvrepilten (125), der ligeledes står på østsiden af en røse. (DF: 66/122, 123, 124 og 125)

125: Bautastensamling ved Bodilsker. Ved Bodilsker ligger bautastensamlingen Gryet med 56 spredte bautasten. (DF: 66/126) (Foto: © Stig Selmer Steenbjerg)

126: Skibssætninger ved Egeby. På et fredet areal ved Egeby ses otte skibssætninger og ca. 100 røser. (DF: 66/127)

127: Bautastensamling i Hjortebakkerne. Lidt nordøst for Egeby, i Hjortebakkerne, findes en stor samling bautasten, hvoraf nogle er ordnede i kredse. (DF: 66/128)

128: Bautastensamling og oval stensætning ved Svaneke. Nogle få km vest for Svaneke, tæt på kysten, findes en bautastensamling og en oval stensætning. Sidstnævnte bærer navnet Helligkvinde. (DF: 66/158)