ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danamuk -


RIBE AMT

45: Skibssætning ved Bække. Klebæk Høje tæt nord for Bække er en enestående samling af fortidsminder, en vikingeskibssætning med en runesten som stævnsten sammenbygget med to bronzealderhøje.