ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


SØNDERJYLLANDS AMT

46: Stensætninger i Sønder Hygum sogn. På et areal ved Harreby findes tre dyssekamre, en rammegrav og flere stensætninger.

47: Stenrækker-stenkreds ved Hjordkær. Ved hjordkær, vest for Åbenrå, fandt man ved en udgravning i 1978 en stenkreds på 10 m i diameter og i midten en stendynge, der har ligget omkring en træbygning. Fra denne og ud til stenkredsen lå fem stenrækker som eger i et hjul. Udenfor stenkredsen har der været et flettet hegn. På helleristningssten er hjulkors tolket som solsymboler, og Hjordkæranlægget skal sandsynligvis ses i denne sammenhæng. Stenrækkerne er muligvis placeret i forhold til solens opgang på forskellige tider af året.

48: Stenkreds (dobbelt) ved Sommersted. Fra Sommersted kører man mod Nustrup, og undervejs mod Stursbøl er der til højre et skilt, der viser mod "gravhøjen". Den ligger lige før Nørreå ved Slevad Bro. "Gravhøjen" er en rekonstrueret dobbelt stenring, der lå under en nu forsvunden høj. Ved udgravningen i 1994 blev der fundet to brandgrave fra førromersk jernalder.

49: Stenkreds (dobbelt) ved Slevad Bro. Der er sandsynligvis tale om en jernaldergrav.

50: Stenrække ved Stengelmose. Stenrækken ligger ved Stengelmose syd for Genner.

51: Stenrække ved Hovslund. Stenrækken, som består af 12 store sten, ligger et par hundrede meter nordvest for Hovslund.

52: Rundt stenanlæg ved Vedsted. Syd for Vojens, lidt vest for Vedsted, ved Holmhus Høj ligger et stenalderanlæg bestående af en stor jættestue og tre imponerende langdysser, op mod 140 m lange, og lidt mod syd et rundt stenanlæg, hvor der er fundet spor af dødskult

53: Stenrække ved Åbenrå. Stenrækken, der er ca. 120 m lang, ligger i Søgårds Skov. Den består af meterstore sten, som er orienteret ØSØØ-VNVV. I østenden findes betydelig flere sten end i vestenden, hvor rækken stedvis er ukomplet eller stenene usynlige på grund af overgroning. I østenden ligger endvidere en del sten udenfor selv rækken. Stenrækken er ikke særlig lige, og mange af stenene synes ikke at ligge på deres oprindelige plads.

54: Skibssætninger ved Stolbro Næs på Als. Ved Stolbro Næs på Als ligger der nær stranden, mod vest, rester af fire skibssætninger. De er meget ødelagte af havet er delvis sanddækkede, så kun syv sten ses. (DF: 58/35)

55: Stenkredse ved Bevtoft. Nogle få km syd for Bevtoft ligger en mindre høj, som er udgravet ved et stort hul i toppen. I bunden heraf ses to stenkredse og en brolægning. (DF: 52/12)

56: Skibssætning ved Dyndved på Als. Vest for Dyndved på Als, tæt ved kysten, ligger en skibssætning, 14 m lang og bestående af 33 store sten. (DF: 59/15)