ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


VEJLE AMT

141: Kvadratisk stenlægning og stenkreds i Tønning Skov ved Mossø. Det spændende anlæg blev udgravet i skovbunden nær den vestlige udkant af Tønning Skov, som beklæder bakkedragene ved Gudenåens vestbred få kilometer syd for Mossø. Anlæggets hovedkomponenter er en kvadratisk, meget anselig senneolitisk stenlægning i hvis midte findes rester af en grav. Kvadratets sider er ca. 15 m lange og er ret præcist orienteret efter verdenshjørnerne. Dertil føjer sig en sekundær, cirkulær stenlægning, som også er fra senneolitisk tid. Endelig ses også en lidt diffus stenlægning fra førromersk jernalder. Denne overlejrer et parti af den primære, kvadratiske stenlægning. (Andersen, Helmuth/Kjærum, Poul: "Senneolitiske gravanlæg i Tønning Skov (Kuml, 1967))