ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


ROSKILDE AMT

87: Skibssætning ved Lejre. Fra gamle kort og optegnelser ved man, at der må have ligget mindst fem stenskibe i området mellem Kornerup Å og den nu udtørrede Lejre Å. Det bedst bevarede er omkring 80 m langt. Den enligt stående sten, Margrethestenen, er også rester af en skibssætning. (DF: NØ-Sjælland/275)