ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


FYNS AMT

57: Stenkreds (halv) på Tåsinge. I Nørreskov ved Bregninge ses en noget forstyrret jættestue, fire høje og en højning med en halv stenkreds

58: Stenkreds ved Hjadstrup, Fyn. På Fyn er der tilsyneladende kun bevaret en stenkreds. Den finder man mellem Kappendrup og Hjadstrup, hvor den ligger i nærheden af to runddysser uden dæksten.

59: Skibssætning i Glavendruplunden, Fyn. Mellem Søndersø og Skamby ligger Glavendruplunden, hvor man bl.a. kan se en skibssætning fra vikingetiden. Den ene stævn udgår fra en høj, hvori der er fundet bronzealdergrave. I den anden stævn står en runesten på en høj fra 1864. Sandsynligvis har runestenen ligesom ved Klebæk Høje oprindeligt stået uden høj. (Kristiansen, K.: "Et oldtidsobservatorium ved Glavendrup" (i bogen Det ukendte Danmark, 43 mærkelige og mystiske steder vest for Storebælt))

60: Stenkreds ved Strynø. På Bredholm ses toppen af 12 sten, der danner en cirkel. Indenfor disse findes der flere større sten, hvoraf én muligvis kan være dæksten til en grav. (DF: 60/14)

61: Stenkredse-bautasten i Skrøbelev sogn, Langeland. I Fårevejle Skov findes tre stenkredse, den ene med tilhørende bautasten. (DF: 60/18)

62: Stenkreds i Skrøbelev sogn, Langeland. I en stubhave ved Torpe findes en stenkreds.

63: Stenkredse i Tullebølle sogn, Langeland. I en stubhave ved Lismose ligger en langdysse og et stort antal stenringe og røser. Nogle af dem danner en figur, der kan minde om en skibssætning. (DF: 60/11)

64: Stenkreds-bautasten i Bøstrup sogn, Langeland. Af høje er der i Egeløkke skove otte, de fleste mindre samt en stenkreds med en væltet bautasten. Kredsen er sat af store, tætsluttende sten. (DF: 54/46)

65: Rektangulær stensætning i Hov sogn, Langeland. I Stigtehave ligger en rektangulær stensætning, - muligvis randsten af en ødelagt langdysse.

66: Rektangulær stensætning i Fuglsbølle sogn, Langeland. I en stubhave, der hænger sammen med en tilsvarende i Lindelse sogn, to småhøje og en lille rektangulær stensætning.

67: Stenkredse i Lindelse sogn, Langeland. I Illebølle skov findes to stenkredse. De ligger begge på bakketoppe og den ene er dobbelt. (DF: 60/27)

68: Stenkredse-stenrække-bakke-rampe i Lindelse sogn, Langeland. I en lille skov under Havegård findes et ejendommeligt, nu fredet oldtidsanlæg. Det ligger på en kratbevokset bakke. En rampe fører op langs vestsiden af bakken til topfladen, som i sydenden har en ved en stenrække afgrænset, delvis stenlagt flade. I nordenden er der en gravplads med brandgrave fra tidlig jernalder. Der er endvidere stenkredse på toppen af bakken. Der er sandsynligvis tale om en oldtidshelligdom. (DF: 60/24)

69: Skibssætning i Humble sogn, Langeland. Skibssætningen er 13 m lang og ligger i Konabbe skov. På en sten i SSV-enden ses en indhugget halvcirkel. (DF: 60/40)

70: Stenkredse i Tryggelev sogn, Langeland. I Tolsbjerg skov findes to stenkredse. Begge stenkredse ligger på bakketoppe. (DF: 60/47)

71: Rektangulær stensætning ved Strynø. På Bredholm ved Strynø ses en hellekiste i midten af en aflang, tæt stenlægning. (DF: 60/5)

72: Stenkreds ved Fuglsbølle. Lidt nord for Fuglsbølle ligger en stenkreds med en større sten i midten.(DF: 60/17) (Fra et besøg den 3. juli 1996: Stenkredsen, eller snarere de sørgelige rester af den, findes i en lille, totalt vildtvoksende skov. Såvidt det kunne konstateres var kun den sydvestlige del af kredsen bevaret, ialt 8 ret store sten. Kredsens diameter var umulig at fastslå præcist, men den må have været 8-12 meter. Midt i kredsen lå tre større sten, op til en meter lange. De lå så dybt i jorden, at kun oversiden var synlig. De tre sten kunne godt ligne resterne af et gravkammer. Den lille skov ligger på en bakke, og tilsyneladende var kredsen placeret på det højeste punkt i skoven. Intet tydede på, at kredsen engang har været randstenskæde om en nu forsvunden høj. En nabo oplyste, at stenkredsen var helt komplet, da han så den første gang for omkring 50 år siden. Senere havde ejeren af skoven, ikke den nuværende, fjernet mange sten, som var blevet slået til skærver og brugt som vejfyld. Naboen kunne også fortælle, at bakken, hvorpå skoven ligger, bliver kaldt for Sølvhøjen. Der er ingen tvivl om, at stenkredse, stenrækker og andre stensætninger interesserer arkæologerne meget lidt. En henvendelse til Nationalmuseet bekræfter dette. Museet har nemlig meddelt, at der ikke i dansk, arkæologisk faglitteratur ikke optræder en eneste samlet undersøgelse af disse anlæg. Den manglende interesse har uden tvivl betydet, at mange af disse oldtidsminder gennem årene er ødelagt eller forsvundet, selv om de har været fredet. Og intet tyder på, at dette vil ændre sig fremover. Det gælder derfor om at gøre arkæologerne interesserede i disse anlæg og få mange af dem undersøgt. Selv mange af de mere eller mindre ødelagte anlæg vil fortsat kunne give værdifulde oplysninger, fordi det ved grundige undersøgelser vil være muligt at finde sporene af de nu forsvundne sten. Ligeledes er det særdeles vigtigt, at anlæg af denne type dateres.)

73: Bakke-rampe-høj ved Snarup. Ved Snarup øst for Krarup findes et ejendommeligt anlæg bestående af en naturlig bakke rundt om hvilken fører en rampe til toppen. Her findes en lille høj, der hovedsagelig er bygget af mindre sten. (DF: 54/2/Kristiansen, K.: "Spiralhøjen ved Snarup" (i bogen Det ukendte Danmark, 43 mærkelige og mystiske steder vest for Storebælt))