Interessante grupper

Èn af de interessanteste er en gruppe stenkredse i Skotland, - The Recumbent Stone Circles kaldes de på engelsk, og der er godt 70 af dem. Ordet "recumbent" betyder liggende, for det er karakteristisk, at alle kredsene har én liggende sten, mens de andre står på højkant. Et andet karaktertræk er, at den liggende sten er indrammet af de to største af de stående sten. Den liggende sten er altid større end de andre, og tit er der tale om en rigtig sværvægter. Den største er således anslået til at veje 50 tons. Den engelske arkæolog, Aubrey Burl, har beskæftiget sig meget med disse stenkredse. Han undrede sig over, at den liggende sten set fra cirklens centrum i alle kredsene er placeret på samme måde i forhold til verdenshjørnerne. Placeringen havde ikke noget at gøre med solens op- og nedgange ved midvinter og midsommer. Aubrey Burl nåede frem til, at den indrammede liggende sten har markeret et udsnit af månens bane set fra centrum af kredsen. I de år, hvor månens bane er meget lav, har det den imponerende effekt, at måneskiven - for den beskuende i kredsens midte - så at sige ruller henover den liggende sten. Anlæggelsen af disse stenkredse har således ikke været baseret på omhyggelige astronomiske observationer. Aubrey Burl har i øvrigt skrevet flere bøger om arkæoastronomi.