Clive Ruggles
Bøger

Clive Ruggles: Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland

 

ET HOVEDVÆRK OM ARKÆOASTRONOMI

Året 1999 skulle blive året, hvor bogen om arkæoastronomi blev udgivet. Den bærer titlen Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland og er skrevet af Clive Ruggles, der er én af forskningsgrenens absolutte frontfigurer. Der er blevet udgivet flere tusind bøger om emnet, men kun et lille fåtal har haft videnskabeligt tilsnit, og mere omfattende værker er det hidtil ikke blevet til. Det råder Ruggles' nye bog bod på, idet vi her har fået det første større videnskabelige værk om emnet. Der er slet ingen tvivl om, at bogen et godt stykke ud i fremtiden vil være hovedværket indenfor disciplinen.

Clive Ruggles, der startede sin videnskabelige løbebane som matematiker og astrofysiker, er i dag lektor i arkæologi ved universitet i Leicester i England. Allerede tidligt i 1970'erne påbegyndte han et imponerende feltarbejde, og han har gennem årene opmålt og undersøgt ca. 300 stenrækker i det vestlige Skotland, knap 100 stenkredse i det nordøstlige Skotland samt et stort antal stenrækker i det sydvestlige Irland. Ruggles har løbende fremlagt resultaterne af sit arbejde i en lang række artikler i forskellige tidsskrifter. Dejligt for arkæoastronomien, at det samlede resultat af alle disse aktiviteter nu er fremlagt i bogform.

Én af den moderne arkæoastronomis pionérer, arkæologen Aubrey Burl, som Clive Ruggles i en årrække har haft nære kontakter med, skriver i en anmeldelse i British Archaeology bl.a. følgende om Ruggles bogværk:

"Bogen er en milepæl. Den er et fremragende pionérarbejde indenfor en forskningsgren, som alt for længe har været præget af fordomme og flugt fra virkeligheden. --- Bogen er en triumferende påvisning af, at vore fjerne forfædre i Storbritannien ikke blot var stærkt optaget af himmellegemerne, men også - på et rituelt plan - lod himmellegemernes bevægelser influere på orienteringen af en lang række oldtidsanlæg. Kendsgerningerne er ubestridelige. --- Dette er ikke nogen let bog, men arkæologi er heller ikke en nem disciplin. Kun fordomme er nemme." (British Archaeology, nr. 48, okt. 1999)

Bogen afliver brutalt nogles forestillinger om, at man i stenalder og bronzealder dyrkede astronomi på et næsten videnskabeligt plan. Arkæologerne har altid - i næsten samlet flok - afvist sådanne forestillinger som romantisk sværmeri. Ruggles giver dem ret. De fleste arkæologer har også hidtil stillet sig meget afvissende overfor teorierne om, at "rituel astronomi" har spillet en vigtig rolle ved etableringen af oldtidsanlæggene. Denne opfattelse må arkæologerne nu revidere. Ruggles påviser utvetydigt, at astronomi har spillet en rolle, da de gamle anlægs orientering blev udstukket, - ikke astronomi i eksakt videnskabelig forstand, men alligevel en hensyntagen til Solens og Månens cyklusser. Der er dog eksempler på anlæg, hvor en mere præcis orientering efter himmellegemerne tilsyneladende er tilstræbt, - f.eks. den irske jættestue Newgrange.

Bogen gør det klart, at de fleste af Alexander Thoms hypoteser må forlades. Thom, der op igennem 60'erne og 70'erne var én af arkæoastronomiens lederskikkelser, er således kommet til at dele skæbne med så mange andre pionérer. Der er dog ikke tale om, at hans virke har været forgæves. Han har inspireret generationer af arkæoastronomer, bl.a. Clive Ruggles, og har været stærkt medvirkende til, at forskningsgrenen blev kendt i offentligheden. Thom har endvidere efterladt sig grundige opmålinger og tegninger af i hundredvis af megalitanlæg. Dette materiale har arkæologerne den dag i dag stor glæde af.

Clive Ruggles' bog er stor i mere end én forstand. Formatet er omtrent A-4, og bogen indeholder 286 komprimerede sider. Også prisen har et vist format, - knap 800 kr. koster den herhjemme. Men fortvivl ikke. Det lokale bibliotek kan skaffe bogen frem, og den må være et absolut must for alle, der seriøst beskæftiger sig med arkæoastronomi!

I bogens sidste afsnit, Future directions, giver Ruggles en række glimrende anvisninger på, hvordan arkæoastronomien kan komme videre. Dette afsnit kan kun tolkes som et vink med en vognstang til arkæologerne. Nu har arkæoastronomien besindet sig. Nu er det arkæologernes tur til at droppe fordommene!. Nu må de rette sig ind og lade sig inspirere af de anvisninger for den fremtidige indsats, som Ruggles har serveret for dem på et sølvfad.

Astronomy and Prehistory: The proof. Sådan lyder overskriften på Burls anmeldelse af den nye bog. Nu har arkæologerne fået beviset i hænde. Nu må de vise, at de værdsætter gaven!