William Stukeley

Udover at være læge var William Stukeley (1687-1765), hvad man på engelsk kalder "an antiquarian", - en oldkyndig ville vi sige på dansk. Betegnelserne dækker lærde mennesker i datiden med indsigt i og interesse for levnene fra fortiden. De blev forløbere for vore dages arkæologer og historikere. Stukeley var den første, der lavede brugbare opmålinger af Stonehenge. Han tegnede anlæggets grundplan, foretog målinger af stenene og lavede små udgravninger på stedet. Også det storslåede anlæg ved Avebury, ikke langt fra Stonehenge, var genstand for hans undersøgelser. Resultatet af arbejdet blev fremlagt i bøgerne "Stonehenge, a Temple Restored to the British Druids" (1740) og "Avebury, a Temple of the British Druids" (1743). Som det tydeligt fremgår af titlerne, var det Stukeleys opfattelse, at begge anlæg var opført af druiderne, og denne tolkning var almindelig anerkendt helt op til det 20. århundrede. Stukeley var født med en god portion fantasi, hvilket bl.a. kom til udtryk i hans teori om, at grupper af oldtidsanlæg rundt om i England bevidst var anlagt, så de dannede "landskabsbilleder" forestillende kæmpemæssige slanger, som bugtede sig over kilometerlange arealer. Denne teori har sagkundskaben forlængst forladt. Stukeley blev med årene mere og mere optaget af druiderne, som han tillagde alverdens dyder: visdom, moral, ædelmodighed osv. Senere i livet opgav han lægearbejdet til fordel for et præsteembede i Church of England, og i sin nye gerning forsøgte han med stor energi at indpasse en slags "nydruidisme" i kristendommen.