Einar Laumann Jørgensen

Einar Laumann Jørgensen er født i 1920 i Vladivokstok. I 1944 blev han forstkandidat og tog hul på sit lange virke i de danske skove. Efter en flot karriere blev han i 1962 skovrider ved Københavns skovdistrikt, - en stilling han bestred, indtil han i 1988 lod sig pensionere. Siden sine unge år har Laumann Jørgensen brændende interesseret sig for arkæologi, og herudaf udkrystaliserede interessen for arkæoastronomi sig. Der blev ikke tid til at hvile på laurbærrene efter pensioneringen. Laumann Jørgensen tog med stor energi fat på arkæoastronomien, som fra at være en fritidsinteresse nu næsten blev et fuldtidsjob. Det er lykkedes ham at sætte folk igang rundt om i landet, så han har vished for, at arbejdet vil blive ført videre. Energi og stædighed har karakteriseret hans arbejde gennem alle årene, og han har grund til at glæde sig over de resultater, som er kommet ud af sliddet.