Kultfester

Arkæologiske fund af store indhegnede pladser i Danmark og andre europæiske lande dukumenterer, at folk i oldtiden ved bestemte lejligheder samledes i stort tal. Befolkningstætheden var jo dengang ret beskeden, så folk er kommet langvejs frem til disse samlinger, som uden tvivl først og fremmest har haft kultiske formål. Det første danske anlæg af denne type blev fundet ved Sarup på Fyn i 1968, og siden er der rundt om i landet dukket lignende samlingspladser op.Ved Sarup blev der faktisk fundet to anlæg, hvor det ældste - anlagt ca. 3400 f.Kr. - er langt det største. Det var omgivet af et lidt kompliceret system af små voldgrave, og inden for disse har stået en 650 m lang palisade bygget af meget svære egestolper. At pladsen har været bygget til mange mennesker fremgår af, at det indhegnede område var på 90.000 kvadratmeter. Fund af lerkarskår, dyreknogler og menneskekranier i voldgravene indikerer, at ofringer har hørt til ritualerne. Indenfor indhegningen blev der fundet gruber indeholdende fine lerkar, økser, renset korn og kranier af bl.a. køer og grise.