Fred Hoyle

Fred Hoyle, født i 1915, er en berømt engelsk astronom og matematiker, der også har gjort sig bemærket som forfatter til flere science fiction romaner. Han er født i Bingley, West Yorkshire, og studerede ved universitetet i Camebridge. Her blev han professor i astronomi i 1958 og grundlagde et verdensberømt institut for teoretisk astronomi. Hans mest kendte videnskabelige bøger er "Nature of the Universe" (1952) og "Frontiers of Astronomy" (1955). Som tak for sin store videnskabelige indsats blev han i 1972 adlet. Fred Hoyle er den mest prominente kritiker af big-bang modellen for universets skabelse. Han hører til den efterhånden lille gruppe forskere, som hylder teorien om et univers hvilende i sig selv. Sjovt nok var det faktisk Hoyle, som fandt på betegnelsen big-bang. Det var ment som et skæmtsomt øgenavn, men blev altså hængende. Hoyle stillede sig positivt til Hawkins´ teorier vedrørende Stonehenge, og kom med nye forslag til, hvordan "oldtidskomputeren" kan have virket. "En veritabel Newton eller Einstein må have været indblandet," skrev han bl.a. i sine kommentarer.