Gerald Hawkins og statistikken

I sin bog "Stonehenge Decoded" (1965) forsøger Gerald Hawkins med statistiske beregninger at vise, at det ikke skyldes tilfældighed, når de foreslåede sigtelinier passer så fint med solens og månens op- og nedgangspositioner i horisonten. Han når frem til, at sandsynligheden for at tilfældigheder spiller ind kun er 1:1.000.000. Den berømte engelske arkæolog R.J.C. Atkinson foretog lignende beregninger og nåede frem til forholdet 1:2, og dette resultat taler jo for, at sammenfaldet mellem sigtelinier og astronomiske begivenheder er helt tilfældig. De vidt forskellige resultater hænger selvfølgelig sammen med, at Hawkins og Atkinson lægger forskellige forudsætninger til grund for beregningerne. Og meget tyder på, at Atkinsons udgangspunkt har været mere nøgternt end Hawkins´. Som tingene står i dag, synes det umuligt at afgøre sagen ved hjælp af statistik, men de fleste fagfolk er enige om, at mange af Hawkins´ teorier er for luftige og derfor svære at tage alvorligt.