Nyt Arkæologisk tidsskrift


Aktuel Arkæologi

 

God nyhed til alle med interesse for arkæologi: Danmark har fået et nyt arkæologisk magasin, Aktuel Arkæologi. Nyt er måske for meget sagt, for nyudgivelsen er en videreudvikling af SDA's medlemsblad Arkæologi for alle. SDA er en forkortelse af Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer. Selvom Arkæologi for alle var et virkelig spændende blad med bud til alle arkæologi-interesserede, så blev det af mange mest betragtet som et medlemsblad. Det er SDA's håb, at afløseren Aktuel Arkæologi vil tiltrække flere udenfor SDA's rækker.

Det første nummer af magasinet giver gode løfter i den retning. Formatet er A-4, hvilket betyder, at fotografier og andre illustrationer virkelig kommer til deres ret. Det er en fornøjelse at blade i magasinet og nyde de smukke farvefotografier og den flotte opsætning. Men også indholdet er i orden - interessante artikler, gode småhistorier og et enkelt interview. Medlemsstoffet er henvist til de sidste par sider.

Første nummer af Aktuel Arkæologi bærer denne flotte forside.

 

Aktuel Arkæologi kan i sit første nummer præsentere et respektindgydende kontaktnet af eksperter, der nok skal borge for bladets faglige niveau. Det er navne som Flemming Kaul, Henrik Thrane, Søren H. Andersen, Gerhard Milstreu og mange flere. Magasinet vil udkomme fire gange om året, i januar, juni, september og november, og et årsabonnement koster 180 kr. Ønsker man samtidig et medlemskab af SDA med alle de ekstra fordele, det indebærer, så er prisen 210 kr.

I det første nummer af bladet optræder kun et par annoncer, men det er redaktionens håb, at en række faste annoncører vil komme til, efterhånden som abonnentskaren vokser. Udvikler bladet sig som forventet, så vil det blive muligt at øge antallet af sider, som her i det første nummer er 32.

Nu er der nok nogle, som vil udbryde: Hvad skal vi med Aktuel Arkæologi? Vi har jo gode, gamle Skalk! For det første kan arkæologisk interesserede ikke få nok spændende læsestof - for det andet er Aktuel Arkæologi afgørende anderledes end Skalk. I sidstnævnete er der næsten udelukkende tale om artikler, mens det nye magasin vil indeholde interview, omtale af vigtige arkæologiske begivenheder, boganmeldelser, meddelelser om kurser mm. De to magasiner supplerer hinanden fint!

Aktuel Arkæologi lover godt! Held og lykke med det fine initiativ!